Documentació de l’Avanç aprovat

En data 27 d’abril del 2015 es va aprovar per unanimitat sotmetre a informació pública l’Avanç del Pla d’Ordenació Urbana de Moià. Anunci al BOPB Document de síntesi (432 kb) Avanç (222 mb) Informe de sostenibilitat ambiental (53 mb)

PROCES PARTICIPATIU – OBJECTIUS, CONTINGUTS I ESPAIS DE PARTICIPACIÓ

El pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és la normativa que permet ordenar el territori del municipi, establint què es pot fer i què no es pot fer en relació als usos i les construccions. Per exemple, el POUM defineix on i què es pot construir, quins terrenys han de mantenir-se com a espais naturals o agrícoles, o on han d’anar els serveis per a la comunitat (escoles, centres esportius i culturals…), entre d’altres qüestions. Fer-ne la revisió vol dir Read More +

POUM: SESSIÓ INFORMATIVA – CONFERÈNCIA

PRESENTACIÓ DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA Divendres, 27 de febrer a les 19:30h Auditori de Sant Josep   CONFERÈNCIES ASPECTES AMBIENTALS I DE SOSTENIBILITAT DEL POUM DE MOIÀ Xavier Mayor Farguell – Doctor en Biologia Divendres, 27 de febrer a les 19:30h Auditori de Sant Josep